O NAMA

Kern System d.o.o. je tim inženjera posvećen razvoju energetski efikasnih termotehničkih i hidrotehničkih sistema u gradjevinarstvu.


Odgovornim odnosom prema prirodi koncentrišemo se isključivo na korišćenje obnovljivih izvora energije. Pre svega na korišćenje geotermalnog potencijala zemlje i podzemnih voda.


Upotrebom Kern System toplotnih pumpi postiže se osnovni cilj, a to je smanjenje troškova korišćenja i održavanja sistema uz savršen komfor i potpunu kontrolu.


Kvalitet nema alternativu!


Oblasti primene

Kern System nudi tehnologiju i rešenja za Vaše potrebe bilo da imate:


 • jednoporodičnu kuću
 • višestambeni objekat
 • poslovno-kancelarijski objekat
 • proizvodno-magacinsku halu
 • spa centar i bazen
 • ili hladnjaču


TERMOTEHNIKA

Toplotna pumpa i energetski efikasni sistemi


 • Grejanje objekata
 • Pasivno ili aktivno hlađenje objekata
 • Priprema tople sanitarne vode
 • Grejanje vode u bazenima
 • Otapanje snega sa terasa, trotoara ili saobraćajnica…

HIDROTEHNIKA

Bunar kao osnova brojnih sistema


 • Sistemi za upotrebu tehničke, sanitarne ili pijaće vode
 • Sistemi za zalivanje bašta i dvorišta
 • Sistemi za navodnjavanje poljoprivrednih površina
 • Sistemi regulisanog navodnjavanja u plastenicima I plantažama
 • Sistem za napajanje stoke i životinja
 • Hidrantski protivpožarni sistemi
 • Sistemi za toplotne pumpe
 • Sistemi za uživanje…

TOPLOTNE PUMPE

TOPLOTNE PUMPE I GEOTERMALNA ENERGIJA


Geotermalni sistemi grejanja, kako im i samo ime kaže, koriste toplotu iz Zemlje. Toplota Zemlje je ustvari akumulirana toplota Sunca koje je grejalo Zemlju u letnjem periodu. Zemlja se ponaša kao veliki akumulator te toplote, dalje predaje toplotu podezemnoj vodi i takođe odaje toplotu vazduhu neposredno iznad površine.


Rad geotermalnih sistema se zasniva na činjenici da je temperatura zemlje na određenoj dubini konstantna tokom čitave godine. Primera radi na dubini od 50-ak metara je temperatura približno 15 ͦC.


Sastavni deo ovakvog sistema je TOPLOTNA PUMPA, uređaj pomoću koga se toplota iz zemlje „prepumpava“ u porostor koji se greje. Sistemi efikasno koriste i do 75% besplatne geotermalne energije, dok je samo 25% potrebno uložiti u vidu električne energije.


Postiže se izuzetna energetska efikasnost koja se definiše Koeficijentom energetske efikasnosti (COP). Koeficijent označava krajnji kapacitet grejanja i koliko snage treba za to. Prikazuje odnos uložene snage sa snagom grejanja. Viši faktor prikazuje višu efikasnost odn. kapacitet grejanja.


Primer: COP = 4,0 znači, da za 1 kW potrošene energije dobijamo 4 kW energije za grejanje.


Ukoliko je objekat dobro termički izolovan, sa ugrađenom kvalitetnom stolarijom i ukoliko je instaliran niskotemperaturni termotehnički sistem (podno i zidno grejanje) moguće je postići i COP = 6,0. Zamislite kolika je ušteda tad postignuta.

PAMETNA KONTROLA

Kern toplotne pumpe poseduju trenutno najsavremeniju kontrolu na tržištu. Zahvaljujući tome naše toplotne pumpe postižu dodatnu uštedu u potrošnji električne energije i do 20% u odnosu na ekvivalentne sisteme bez pametne kontrole.


Jednostavno i eleganto podešavanje i nadzor Vašeg sistema uz pomoć jedne od naših aplikacija.

Select one of the previous connected devices or choose "Demo" by tapping on the button at the bottom of screen. You can also enter new connection parameters if needed by tapping on "+" button. Then connect to the desired device.

You can see a breaf system overview on the home screen. By tapping on any of the items, you can access corresponding details page. You can go to setup screens for indoor, swimming pool, hottub or shower temperatures or see system overview and energy statistics by tapping on corresponding areas.

Current opperating parameters are shown here. You can also see a current COP as well as current operating mode of the system.

Touch one of the fields to see the same data in percents of total energy deliverd to the user.

Touch one of the fields to see the same data in percents of total energy deliverd to the user.

Tap on any heating circle symbol on the home screen to see temperature setter for that heating circle. You can also preview set operating timers for that circle if available. Operating mode for particular heating cirquit is shown on the left.

Tap on timer setter preview on the bottom right to reveal a timer setter. You can set time of active/inactive or low/high temperature period depending of selected option. Swipe left or right to change displayed day/period.

As shown on the bottom left, you can turn on/off the swimming-pool/hottub pump here. If you opt for auto mode, you can set the time periods for active/inactive state for those pumps.

Bunari i sonde


BUNARI


Energetski gledano ovo je najefikasniji način, jer je temperatura podzemne vode koja se izvlači iz zemlje tokom cele godine konstantna 10-15 ͦC. Potrebno je izbušiti i formirati dva bunara. Izvorni i upojni. Iz jednog bunara se ispumpava voda, voda prolazi kroz toplotnu pumpu, koja uzima deo njene toplote i predaje je sistemu grejanja. Blago rashlađena voda se vraća u drugi bunar u sredinu odakle je i pošla ponovo preuzimajući toplotu sredine.

GEOTERMALNE SONDE


Ovaj sistem se uglavnom praktikuje na lokacijama gde nema podzemnih voda. Umesto vode kroz zatvorene sonde cirkuliše poseban fluid koji preuzima toplotu zemlje i na isti način predaje toplotnoj pumpi. Najveća prednost ovakvog sitema je dugovečnost. Iz jedne sonde dubine 100m moguće je ostvariti toplotni dobitak do 7kw.

PREDNOSTI NAŠEG NAČINA RADA

NAJSAVREMENIJA OPREMA

Bušenje do 100 m dubine

USKI PROLAZ NIJE PROBLEM

Rad i na teško pristupačnim lokacijama

BRZO I ČISTO IZVOĐENJE RADOVA

Pedantan rad i očuvanje vašeg dvorišta

ISKUSAN I KVALIFIKOVAN TIM

Inženjerski pristup i stručno izvođenje radova

KVALITETAN MATERIJAL

Ugradnja fabrički atestiranog materijala

ADLER B50 Mašina za geološko bušenje


Bez alata nema zanata!

Naša mašina za geološko bušenje ADLER B50 je efikasno i praktično rešenje. Dovoljno je mala da može da buši i na teško pristupačnim lokacijama, a dovoljno jaka da bez problema buši i do 100 m dubine. Nemačka tehnologija i kvalitet – ADLER Arbeitsmaschinen GmbH & Co


Idealna za:

Bušenje bunara
Geotermalno bušenje
Geološko istražno bušenje

KERN DRILLING is our sector that has expertise in projecting and implementation of wells and vertical geothermal probes. Ingeneering approach, expert stuff and state of the art equipement enables us to offer top quality and heigh efficiancy in implementing:


 • Irrigation wells
 • Wells for agriculture and industry use
 • Drinking water wells
 • Heat pump source and return wells
 • Geothermal probes

At Your Service, Kern System